Families — HJORTSKOV

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Poul Helmer Andersen Hjortskov
Agnete Cramer Petersen
Agnete Hjortskov
yes 0 Friday, August 8, 2014 3:44 PM
Hans Erik Hjortskov

1 Never
Henning Hjortskov
Dorthe Louise
Dorthe Louise Hjortskov
2 Never
Keld Hjortskov
Keld Arne Hjortskov Nielsen
Marina Robertovna Kasimova
0 Never
Keld Hjortskov
Keld Arne Hjortskov Nielsen
Rina Mai Mikkelsen
Ann-Karina Mai Rasmussen
1 Never
Niels Peder Andersen Hjortskov
Niels Peder Andersen
23 Mathilde Juliane Hjortskov
Mathilde Juliane Henriette Andersen
19 124 Kalundborg, Ars
6 Wednesday, February 5, 2014 11:40 AM
Svend Aage Hjortskov
26 Oda Agnes Olga Frederiksen
Oda Agnes Olga Hjortskov
21 93 Kalundborg, Ars
2 Thursday, February 13, 2014 12:27 PM
Svend-Erik Hjortskov
Svend-Erik Hjortskov Nielsen
Bahtija ?
Bahtija Hjortskov
0 Never
Svend-Erik Hjortskov
Svend-Erik Hjortskov Nielsen
Tina Friis
2 Never
Vilhelm Ansgar Jensen
Jonna Alice Hjortskov
4 Never
Kristian Viberg Johansen
Ellen Marie Hjortskov
1 Never
Johannes Larsen
Else Magrete Hjortskov
3 Never
Ingemann Salomon Madsen
Erna Augusta Hjortskov
2 Never
Birger Niebuhr Ramskov
Tina Hjortskov
0 Never